Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viamojenastroje mojenastroje

January 13 2018

4613 73ff 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaunique unique

November 20 2017

Reposted frombluuu bluuu vialajla lajla
I hate people generally, but I like people individually.
— introverts - janesblueheaven (via perfect)
Reposted fromkulamin kulamin vialajla lajla

November 17 2017

- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viamagdowkato magdowkato

November 12 2017

3742 c4b9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

November 11 2017

Reposted fromcomiczynka comiczynka viaRybciaaa Rybciaaa

November 05 2017

6685 c1a7 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viajethra jethra

November 04 2017

Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej

April 16 2017

4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viapsikusrene psikusrene
2701 53be 500

automata-enthusiast:

Like Icarus before him

Reposted fromincompatibletype incompatibletype vialaters laters
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viamagolek22 magolek22

April 15 2017

9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll

March 29 2017

4794 fc46 500
Juan Reptor
Reposted fromNajada Najada vialiona liona

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss viaBilora Bilora
2959 5888 500
Reposted frompffft pffft viajrb jrb

March 24 2017

Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna vianaska naska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl