Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

2061 ef9c 500
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia

March 06 2017

najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viaAmericanlover Americanlover
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaplumi plumi
5011 c420
Reposted fromGIFer GIFer viaIriss Iriss
Reposted fromkjn kjn viagdziejestola gdziejestola
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viatylkotobie tylkotobie

June 22 2015

4374 3a18
Reposted fromkimik kimik viaimgonnaleaveyou imgonnaleaveyou
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa vianotperfectgirl notperfectgirl
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"

June 19 2015

7181 92aa 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viapianistka pianistka
4109 3d9b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaterriblelove terriblelove

June 16 2015

2580 3407
To boli - kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie I trudno, tak musiało być, nie mam złudzeń Nie mam pretensji, nie czuję nienawiści Wszystkiego najlepszego, obcy jest mi smak zawiści
— Eldo "Granice"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarr4mba karr4mba

June 13 2015

ofthechoirofruin asked: do you think other hunters ever look at the sky wondering what the hell the winchesters will unleash this year?
4586 c8b9 500

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl